OMLINE

Cikitsā

Słowo cikitsā pochodzi od rdzenia √kit, który oznacza „leczyć” lub „uzdrawiać” i jest często używane w Ajurwedzie i jodze na określenie działań, których celem jest pozytywne oddziaływanie na zdrowie człowieka. Powstała w okolicach V wieku Amarakośaḥ pisze, że cikitsā  oznacza eliminację, zwalczenie lub unikanie choroby (cikitsā ruk-pratikriyā) (2.6.50). A zatem określenie cikitsā może występować w […]