Prakāśa

Prakāśa w Sanskrycie znaczy dosłownie „jasność”, „świetlistość” lub „światło”. W języku jogi słowo to jest jednak często także używane jako synonim terminu sattva, a więc stanu wewnętrznej jasności i idealnej równowagi, którego nie zakłóca ani pobudzenie (rajas) ani apatia (tamas). Termin ten występuje kilka razy w Yogasūtrach Patañjalego. Jego zdaniem na przykład, dzięki praktyce prāṇāyāmy następuje „…zniszczenie zasłony [wewnętrznego] światła (kṣīyate prakāśāvaraṇam) (YS 2.52). A zatem poprzez praktykę oddechową jesteśmy w stanie wyzbyć się nadmiernego pobudzenia oraz apatii, które stanowią swoistą zasłonę (āvaraṇa) dla stanu wewnętrznej równowagi (sattva). Co ciekawe, słowo tamas, a więc apatia, gnuśność, stan letargu, znaczy również ciemność, a więc jest dokładnym przeciwieństwem stanu jasności – prakāśa.