OMLINE

Cakra

W zależności od kontekstu pojęcie cakra znaczyć może koło, dysk, ale w języku jogi słowem tym określa się najczęściej ważne energetycznie miejsca zlokalizowane w tzw. ciele subtelnym (sūkṣma-sharīra) praktykującego. Cakra (także czakra lub czakram) wywodzi się z tradycji tantrycznej. Zgodnie z nią stanowiła ona punkt skupienia uwagi, który wizualizowany był zwykle w postaci energii przyjmującej […]

Kuṇḍalinī

Kuṇḍalinī to zapewne jeden z najbardziej tajemniczych i wieloznacznych terminów występujących w jodze, tantrze i tantrycznym buddyzmie. Samo słowo pochodzi najprawdopodobniej od słowa kuṇḍala, które oznacza rodzaj kolczyka o spiralnym kształcie. Kuṇḍalinī zatem znaczy dosłownie „ta, która jest zwinięta”.  Pojęcie kuṇḍalinī zostaje jednak napełnione różną treścią w zależności od epoki oraz opisujących go autorów.  Na […]

Tańczący Śiva

Śiva jest patronem jogi. Według legendy to on właśnie jogę wymyślił, stworzył wszystkie istniejące asany, dzięki niemu zatem mogli zacząć praktykować pierwsi jogini. Śiva ma wiele wizerunków. Przedstawiany jest często w pozycji siedzącej, stojącej, wraz ze swoją małżonką, Pārvatī. Śiva jest także tancerzem, a właściwie jest Naṭarāja – królem tancerzy. Może nawet Śiva jest przede […]