OMLINE

Guṇa

Termin guṇa jest tłumaczony na wiele sposobów w zależności od kontekstu i szkoły filozoficznej. W teorii jogi oznacza najczęściej takie pojęcia, jak „własność”,  „atrybut”,  „stan” lub „dyspozycja”. Do filozofii hinduizmu termin ten wprowadziła najprawdopodobniej filozofia Sāṁkhya, na której w znaczącej mierze opiera się teoria jogi Patañjalego. Wieloznaczność terminu guṇa wynika m.in. z tego, że najczęściej […]