OMLINE

Sukha

Sukha tłumaczy się najczęściej jako „wygodny”, „przyjemny”, „szczęśliwy”. Według niektórych słowo to powstało z połączenia słów “su” oraz “kha” i początkowo oznaczało dobrze umiejscowiony otwór, w który wpasowuje się oś wozu lub rydwanu, kojarzyło się więc z niczym niezakłóconą, wygodną jazdą. Według Patañjalego „sukha” jest jednym z atrybutów asany. „Asana jest stabilna i wygodna” – […]