OMLINE

Guṇa

Termin guṇa jest tłumaczony na wiele sposobów w zależności od kontekstu i szkoły filozoficznej. W teorii jogi oznacza najczęściej takie pojęcia, jak „własność”,  „atrybut”,  „stan” lub „dyspozycja”. Do filozofii hinduizmu termin ten wprowadziła najprawdopodobniej filozofia Sāṁkhya, na której w znaczącej mierze opiera się teoria jogi Patañjalego. Wieloznaczność terminu guṇa wynika m.in. z tego, że najczęściej […]

Sattva

Słowo sattva pojawia się dosyć często w tekstach o jodze i Ajurwedzie i zwykle nie jest tłumaczone. Nie ma w tym nic dziwnego, bo termin ten jest wyjątkowo trudny do przełożenia, jego znaczenie zaś zależy od kontekstu, w którym występuje. Najczęściej mówimy o stanie sattva lub stanie sattwicznym (ewentualnie satwicznym), o sattwicznej naturze, sattwicznych praktykach, […]