OMLINE

Samatva

Pojęcie samatva występuje w jednej z najsłynniejszych definicji jogi, którą znajdujemy w Bhagavadgītā. Samatva jest rzeczownikiem powstałym od przymiotnika sama, który znaczy m.in. „taki sam”, „niezmienny”, „neutralny”, „kompletny” i samatva takie właśnie będzie miał konotacje. W języku jogi jednak najczęściej tłumaczy się go jako „spokój umysłu” lub „wewnętrzną równowagę”. W Bhagavadgītā Kṛṣṇa formułuje myśl, że […]