OMLINE

Vṛtti

Vṛtti to jedno z kluczowych słów dla zrozumienia psychologii jogi. Samo słowo jest bardzo wieloznaczne, ale w kontekście teorii jogi najczęściej tłumaczy się je jako: „aktywność”, „modyfikacja”, „funkcjonowanie”, „poruszenie”. Według najsłynniejszej definicji jogi, która z Yogasūtr Patañjalego pochodzi, „joga to zatrzymanie/zniesienie poruszeń (vṛtti) świadomości” (yogaś cittavṛttinirodhaḥ) (YS 1.2). W tym kontekście zatem vṛtti to szeroko […]