OMLINE

Dvandva

Słowo dvandva w języku jogi tłumaczy się najczęściej jako „para przeciwieństw”. Występuje ono w Yogasūtrach Patañjālego, ale jako koncept jest także obecne w innych, ważnych dla teorii jogi tekstach. Dla Patañjālego dvandva powstaje w wyniku praktyki asan, a właściwie w wyniku pozostawania w wygodnej i stabilnej asanie (sthirasukham āsanam) (YS 2.46). Jeśli stan uda się […]

Mantra

Mantra spełnia szczególną rolę w kulturze Indii, a więc z natury rzeczy także w jodze. Samo słowo wywodzi się od czasownika √man (myśleć, wiedzieć), a więc mantra jest narzędziem myślenia lub dążenia do wiedzy. Według jednej z tradycji, którą można odnaleźć już w Wedach świat wyłonił się z dźwięku. Dźwięk ten, a właściwie wibracja, miał […]

OM

Praktyce jogi towarzyszy czasem intonowanie mantr, które z reguły rozpoczyna i kończy dźwięk OṂ. Wymawia się go w istocie A-U-M i jest on jedną z najstarszych mantr. Tradycyjnie uważa się, że mantra OṂ została „zasłyszana” przez mędrców medytujących u podnóża Himalajów. Przypisuje się jej więc wielką moc. Według niektórych to właśnie z dźwięku OṂ powstał […]