OMLINE

Mokṣa

Termin mokṣa występuje w wielu nurtach myślenia w Indiach i tłumaczony jest jako „wyzwolenie”, „oświecenie” lub „wyswobodzenie”. W soteriologicznym kontekście odnosi się do wyzwolenia z łańcucha reinkarnacji, a więc ostatecznego wyzwolenia się z cierpienia, które kolejnym wcieleniom towarzyszy. Mokṣa jest zatem równoznaczna z ostatecznym zerwaniem związków ze światem materialnym i pozostawaniem w wolnym od cierpienia, […]