OMLINE

Samāpatti

Samāpatti w Sanskrycie oznacza osiągnięcie czegoś, dojście do celu, przyjęcie pierwotnej formy. Ale w języku jogi, a także w buddyzmie, terminem tym określa się specjalną formę medytacji. W Yogasūtrach Patañjalego znaleźć można bardzo szczegółowy opis samāpatti, jako techniki progresywnej medytacji, dzięki której jogin stopniowo wnika w prawdziwą naturę obiektu, będącego przedmiotem skupienia uwagi. Patañjali definiuje […]

Poza matą

Praktyka na macie nie jest łatwa. Samo skupienie uwagi często stanowi większe wyzwanie niż wyginanie ciała w najrozmaitszych, skomplikowanych pozycjach. Umysł często pogrywa z nami w swoje gry. Czasem wydaje się uspakajać, ale potem zaraz  zupełnie nieoczekiwanie odpływa gdzieś tak daleko, że musimy rozpaczliwie za nim gonić, aby przywołać go do porządku. Innym razem wydaje […]