OMLINE

Layayoga

Słowo laya dosłownie znaczy „rozpuszczać się”, „topnieć”, „znikać” lub „być wchłoniętym”. Czasem tłumaczy się je po prostu jako „brak aktywności umysłu”. Layayoga to zatem joga, w której następuje zatrzymanie funkcji konwencjonalnie rozumianego umysłu lub jego „rozpuszczenie”. Co do tego, jak stan taki osiągnąć, istniały jednak różne podejścia w zależności od epoki i tradycji, w której […]