OMLINE

Kuṇḍalinī

Kuṇḍalinī to zapewne jeden z najbardziej tajemniczych i wieloznacznych terminów występujących w jodze, tantrze i tantrycznym buddyzmie. Samo słowo pochodzi najprawdopodobniej od słowa kuṇḍala, które oznacza rodzaj kolczyka o spiralnym kształcie. Kuṇḍalinī zatem znaczy dosłownie „ta, która jest zwinięta”.  Pojęcie kuṇḍalinī zostaje jednak napełnione różną treścią w zależności od epoki oraz opisujących go autorów.  Na […]

Layayoga

Słowo laya dosłownie znaczy „rozpuszczać się”, „topnieć”, „znikać” lub „być wchłoniętym”. Czasem tłumaczy się je po prostu jako „brak aktywności umysłu”. Layayoga to zatem joga, w której następuje zatrzymanie funkcji konwencjonalnie rozumianego umysłu lub jego „rozpuszczenie”. Co do tego, jak stan taki osiągnąć, istniały jednak różne podejścia w zależności od epoki i tradycji, w której […]