OMLINE

Kriyāyoga

Kriyā w Sanskrycie oznacza „działanie”, kriyāyoga znaczy zatem „joga działania”. Nie jest to jednak to samo, co karmayoga, której opis można znaleźć w Bhagavadgītā i która tłumaczona bywa często również w ten sam sposób. Termin kriyāyoga pojawia w Yogasūtrach i tam można znaleźć jego dokładną definicję. W pierwszym rozdziale dzieła Patañjali opisuje praktyki medytacji, które […]