OMLINE

Tīvrasaṃvega

W pierwszym rozdziale Yogasūtr Patañjali dokonuje swoistej klasyfikacji osób praktykujących jogę w zależności od stopnia ich zaangażowania oraz wybranej przez nich metody. Pisze on m.in. o tym, że praktykujący może być delikatny, słaby, łagodny (mṛdu), średni (madhya) oraz nadzwyczajny, wykraczający ponad miarę (adhimātra). Podobnie metoda wybrana przez praktykującego może być opisana poprzez te trzy kategorie […]

Vinyāsa

Słowo vinyāsa znaczy dosłownie „umiejscowienie” lub „układ” i pojawia się początkowo w głównie kontekście praktyk tantrycznych. Pojęciem vinyāsa lub częściej  nyāsa określano tam proces umiejscawiania wibracji generowanych przez mantry w określonych, kluczowych energetycznie miejscach ciała. Celem takiej praktyki była swego rodzaju mentalna pielgrzymka poprzez energetyczną mapę subtelnego wymiaru naszego ciała, która miała stopniowo prowadzić do coraz głębszego wnikania w naszą […]