OMLINE

Iśvarapraṇidhāna

Termin īśvarapraṇidhāna pochodzi z połączenia dwóch słów – īśvara (istota najwyższa, bóg) oraz praṇidhāna (głęboka medytacja, skupianie się, oddanie się kontemplacji). A zatem pojęcie īśvarapraṇidhāna przetłumaczyć można jako „medytację nad najwyższym” lub we wersji bardziej religijnej jako „oddanie się kontemplacji boga”. Īśvarapraṇidhāna jako element praktyki jogi pojawia się w Yogasūtrach Patañjalego, który poświęca mu sporo […]