OMLINE

Bhastrikā

Bhastrikā to jedna z ośmiu prāṇāyām, czyli praktyk oddechowych, wymienianych przez m.in. Haṭhapradīpikę. Jest to prāṇāyāma nietypowa, bo łącząca technikę szybko-oddechową z wolno-oddechową. W pierwszej fazie (szybko-oddechowej) praktykujący jogin robi serię szybkich wdechów i wydechów nosem, przy czym wydech jest mocny i aktywny, wywoływany przez nagłe wciągnięcie pępka, zaś wdech jest pasywny i generowany w […]

Kriyā

Samo słowo kriyā znaczy dosłownie działanie lub ćwiczenie (np. odnoszące się do ciała), ale w języku jogi kriyā zwykło się tłumaczyć jako „czynność służącą oczyszczaniu ciała” czy po prostu „praktykę oczyszczającą”. Zwykle wyróżnia się sześć takich praktyk, nazywanych także niekiedy ṣaṭkarmani – czy sześcioma działaniami/praktykami. Kriyā to zatem z natury praktyka przygotowująca, której celem jest […]

Kumbhaka

Termin kumbhaka używany jest najczęściej jako określenie na wstrzymanie oddechu podczas praktyki prāṇāyāmy – czyli jogicznych praktyk oddechowych. Według niektórych pojęcie to wywodzi się od słowa kumbha (garnek, dzbanek) i ma przyrównywać wypełniony powietrzem tułów jogina do pełnego wody garnka. W praktyce prāṇāyāmy wyróżnia się różne rodzaje kumbhaki. Zatrzymanie oddechu z płucami pełnymi powietrza (na […]

Mahāmudrā

Maha znaczy „wielki” mudrā to „pieczęć” lub „zamek”. Mahāmudrā jest jedną z najstarszych, udokumentowanych praktyk haṭhayogi. W przeciwieństwie do popularnych współcześnie mudr, które polegają na specyficznym ułożeniu dłoni (mudrā znaczy także „gest”), mahāmudrā jest w istocie techniką oddechową. Łączy w sobie trzy elementy: pozycję jogiczną (āsana), założenie bandhy oraz wstrzymanie oddechu (kumbhaka). Najstarszym tekstem, w […]

Ujjāyī

Słowo ujjāyī ma nie do końca jasne pochodzenie. Według niektórych powstaje z połączenie przedrostka „ud” (do góry, ponad) oraz rdzenia „ji” (zwyciężać) i oznacza „bycie zwycięskim” lub „tego, który zwycięża”. Według Kuvalayanandy jednak przedrostek „ud” tłumaczony może być także jako „głośny”, zaś słowo „jaya” jest częścią tradycyjnego sposobu pozdrawiania się w Indiach, które zwykle wymawia […]

Yathā śakti

Słowo śakti może mieć wiele znaczeń. W zależności od kontekstu oznaczać może moc, siłę, efektywność, ale także żeńską formę energii lub w tekstach tantrycznych nawet boginię. W zwrocie yathā śakti słowo śakti znaczy jednak „możliwość” czy może raczej „[własne] możliwości”. Zwrot ten pojawia się kilka razy w XV-wiecznym dziele poświęconym jodze, Haṭhapradīpikā i dotyczy różnych […]

Co nam przeszkadza w praktyce jogi?

Kiedy już przełamiemy różne obawy, podejmiemy decyzję i zaczniemy praktykować jogę, może okazać się, że przyjdzie nam mierzyć się z różnymi przeszkodami. Takimi fundamentalnymi jak i tymi prozaicznymi i codziennymi. Do tych pierwszych pewnie należą głęboko utrwalone przyzwyczajenia w formie najrozmaitszych pragnień czy awersji, które tak trafnie diagnozował Patañjali nazywając je odpowiednio rāga i dveṣa […]