OMLINE

Anuloma viloma

Anuloma viloma  jest nazwą jednej z praktyk oddechowych potocznie nazywaną czasem prāṇāyāmą, choć według takich dzieł haṭhayogi, jak np.  Haṭhapradīpikā czy Gheraṇḍasaṃhitā nie jest wprost określana tym mianem. Samo słowo anuloma w Sanskrycie znaczy dosłownie „z włosem”, zaś viloma oznacza „pod włos”. W kontekście praktyk oddechowych należy jednak rozumieć określenia te nieco bardziej metaforycznie – […]