Saṃskāra

Według teorii jogi każde działanie i każda myśl pozostawia w naszej świadomości subtelny ślad. Ten ślad to saṃskāra – wspomnienie, odcisk przeszłych działań i myśli. Saṃskāra działa trochę jak nasionko. Jeżeli w przyszłości pojawią się po temu sprzyjające okoliczności, zacznie kiełkować i przerodzi się w roślinę, która wyda kolejne nasionka. Im częściej powtarzamy zatem jakieś działanie, im intensywniej o czymś myślimy, tym większe szanse, że w przyszłości saṃskāra wyda swoje owoce. Z czasem nasze saṃskāry mogą zmienić się w uporczywe nawyki, powtarzające się schematy myślenia i działania, a te z kolei determinują nasze zachowania w przyszłości, czyli w istocie decydują o naszym przeznaczeniu. Dzięki transformacyjnej sile jogi możemy nawyki te zmieniać –  stare, złe nawyki zastępować nowymi, dobrymi. Nasze dawne, niepożądane saṃskāry, poddane działaniu ognia praktyki, nie są już w stanie kiełkować. Wyzwalamy się wówczas z przeszłości, odzyskujemy wolność i możliwość decydowania o naszym przeznaczeniu.