Saṃkalpa

Saṃkalpa to termin wieloznaczny, występujący w hinduizmie, buddyzmie, a także teorii jogi. Ma wiele znaczeń. Czasami tłumaczy go się jako wola, determinacja, intencja, pragnienie, cel. Innym razem jako idea, refleksja lub wyobrażenie. Saṃkalpa to także mocne postanowienie, przyrzeczenie lub ślubowanie. Według przekonań wielu indyjskich myślicieli i joginów wszystkie nasze działania i – co za tym idzie – nasze przeznaczenie ma swój początek na poziomie myśli. To myśl bowiem przeradza się w słowo, słowo zmienia się w działanie, które z kolei decyduje o naszej przyszłości. Saṃkalpa nie jest zatem jedynie luźno sformułowanym życzeniem czy jakimś nieokreślonym marzeniem. To mocno zakorzenione w świadomości postanowienie, przemyślana intencja, silne pragnienie, które będziemy realizować w życiu.