127,00

Wstęp do Haṭhapradīpikā

Czym jest HaṭhapradīpikāDlaczego dzieło to jest tak ważne w historii jogi? Jakie elementy praktyki jogi ono opisuje i na ile są one ciągle aktualne? Na te pytania znajdziesz odpowiedź podczas naszego kursu „Wprowadzenie do Haṭhapradīpikā„. 

Wykład trwający ponad trzy i pół godziny podzielony został na następujące części:

Czym jest Haṭhapradīpikā? W tej części dowiesz się, w jakim kontekście historycznym powstała Haṭhapradīpikā, na czym polegał fenomen haṭhayogi i skąd najprawdopodobniej czerpał swoje inspiracje autor dzieła, Svātmārāma.

Ogólne zalecania dotyczące praktyki w Haṭhapradīpikā. Skupimy się na rozdziale I tekstu, gdzie znaleźć można ogólne wskazówki dotyczące stylu życia, diety oraz zasad postępowania jogina w relacji ze światem zewnętrznym. W rozdziale tym dowiadujemy się także o tym, czy każdy może praktykować jogę i czy można nauczyć się jogi studiując mądre księgi.

Āsanyopis techniki i efekty. Zajmiemy się analizą technik i skutków praktyki asan, jakie opisuje Svātmārāma.

Praktyki oczyszczające. Przeanalizujemy sześć technik oczyszczających, których techniki zostały opisane w rozdziale II Haṭhapradīpiki. W tej części dowiesz się m.in. co to jest dhauti, basti, neti, trāṭaka, nauli oraz kapālabhāti i dlaczego Svātmārāma zalecał tego typu praktyki.

Prāṇāyāma – techniki oddechowe. Omówimy techniki i skutki praktyk oddechowych, które zaleca Svātmārāma takich jak: sūryabhedana, ujjāyī, sītkārī, śitalī, bhastrikā, brāmarī, mūrcchā oraz plāvinī.

Bandhy i mudry (cz. 1). Zajmiemy się zdefiniowaniem koncepcji „jogicznego ciała”,  a więc wyjaśnimy, co to są kanały energetyczne (nāḍī), czakramy oraz granthi, a także energia Kuṇḍalinī. Omówimy także trzy bandhy – uḍḍiyāna, mūla oraz jālandhara.

Bandhy i mudry (cz. 2). Przenalizujemy techniki oraz cel praktyki mudr, które opisuje Haṭhapradīpika – m.in. mahāmudrā, mahābandha, mahāvedha, khecarī, viparītakaraṇī. W tej części podsumujemy także cały wykład i zastanowimy się, jaki był cel praktyki jogi według Svātmārāmy.

Po wysłuchaniu kursu zapraszamy do rozwiązania testu, który pozwoli ci sprawdzić nabytą wiedzę, Jeśli uzyskasz więcej niż 70% trafnych odpowiedzi i wyrazisz taką ochotę, otrzymasz dyplom ukończenia kursu.

Zdjęcie – Rycina z początku XIX w. z kolekcji British Library


Możesz uzyskać dostęp do naszych materiałów na dwa sposoby. Jeżeli klikniesz przycisk "Kup dostęp", uzyskasz dostęp do opisanego powyżej materiału na 12 miesięcy. Możesz również wybrać jeden z naszych planów abonamentowych, aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów (poniżej).

Kup dostęp 127,00

Kup abonament z dostępem do wszystkich zasobów

39,90 / month
Zapisz się
95,90 / 3 months
Zapisz się
291,90 / year
Zapisz się

A teraz zapraszamy do rozwiązania quizu. Jeśli uzyskasz więcej niż 70% trafnych odpowiedzi i wyrazisz taką ochotę, otrzymasz dyplom ukończenia kursu.


Quiz rozwiązany w 375%

Rozwiąż Quiz

Instruktor


Marek Łaskawiec

Praktykuję jogę od wielu lat według metody Ashtanga Vinyasa Jogi. Studiowałem filologię i filozofię, pewnie dlatego zainteresowała mnie historia i teoria jogi. Studiuję również Sanskryt. Mam przyjemność być redaktorem portalu poświęconemu jodze i zdrowemu stylowi życia „Boso na Macie”. Pisze również o teorii jogi do miesięcznika „Joga”. Stworzyłem edukacyjną grę planszową o jodze – Yogaloka, w którą gramy zwykle podczas moich warsztatów. Więcej o Marku przeczytacie tutaj