JAK KUPOWAĆ?
1. Wszelkie materiały sprzedawane są przyjmowane przez stronę www.omline.expert . Przed złożeniem zamówienia prosimy kupujących o zalogowanie się lub – gdy odwiedzają nas po raz pierwszy – o założenie konta na naszym portalu. Po zakupie klient dostaje e‑mailem informację o jego przyjęciu przez portal. W przypadku gdy pojawia się jakikolwiek problem z realizacją zamówienia, portal kontaktuje się z klientem telefonicznie lub mailowo.
2. Zakupy można robić przez całą dobę i we wszystkie dni roku. O ewentualnych przerwach w działalności naszego portalu informujemy na stronie głównej.
3. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT to powinien podać tę informację w polu uwagi przy finalizowaniu zakupu.
4. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach
5. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.
6. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany cen materiałów i kursów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu obsługi Klientów przez firmę Omline Marek Łaskawiec Agnieszka Passendorfer Spółka Cywilna”. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę „Omline Marek Łaskawiec Agnieszka Passendorfer Spółka Cywilna”.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.
9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
10. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

Jeżeli podczas rejestracji Klient, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, wyrazi na to zgodę, będzie otrzymywał na podany wcześniej adres poczty elektronicznej informacje o ofertach specjalnych i promocjach naszego portalu. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Klient nie otrzyma od serwisu żadnej korespondencji nie związanej z procesem realizacji zamówienia.

PŁATNOŚĆ
Celem obsługi płatności elektronicznych korzystamy z usług serwisu PayU, który umożliwia zamawiającym dokonanie płatności za pomocą następujących metod:

1. przelewem mTRANSFER z rachunku bankowego prowadzonego przez mBank,
2. przelewem Płacę z Inteligo z rachunku bankowego prowadzonego przez Inteligo,
3. przelewem MultiTransfer z rachunku bankowego prowadzonego przez MultiBank,
4. przelewem Przelew24 z rachunku bankowego prowadzonego przez BZWBK,
5. przelewem Płać z Nordea z rachunku bankowego prowadzonego przez Nordea Bank Polski,
6. przelewem z rachunku bankowego prowadzonego przez BPH,
7. przelewem z rachunku bankowego prowadzonego przez ING BankOnLine,
8. przelewem z rachunku bankowego prowadzonego przez PKO BP Inteligo,
9. przelewem z rachunku bankowego prowadzonego przez inny bank, niż wymienione powyżej,
10. przy użyciu kart płatniczych wydawanych przez banki w systemach: VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, JCB, POLCARD, PBK STYL, oraz, w zależności od banku wystawcy karty, również przy użyciu kart VISA Electron. Transakcje nie mogą być realizowane z użyciem kart elektronic znych: VISA Electron banków, które nie wydały zgody na tego typu transakcje, wszystkich kart Maestro, MasterCard Electronic oraz POLCARD BIS.

Informacja o kanałach płatności:

1. mtransfer
2. multitransfer
3. płacę z inteligo
4. przelew24
5. płać z nordea
6. płacę z pko inteligo
7. przelew z bph
8. przelew z ING Bank Śląski
9. karta płatnicza

Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych identyfikacyjnych zostaniesz
przekierowany na strony serwisu PayU.

DANE OSOBOWE
1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Omline Marek Łaskawiec Agnieszka Passendorfer Spółka Cywilna. REGON 386079347 NIP 5242901548. Adres: Tapetowa 7a, 03-083
2. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji konta przechowywane są przez cały okres posiadania tego konta w serwisie spizarnia.net.pl dla celów realizacji i obsługi zamówień (w tym: rozpatrywanie reklamacji) zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do czasu wycofania zgód (Klient może je wycofać w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Możliwość dostępu do danych osobowych mają podmioty świadczące dla www.omline.expert usługi informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych przez Klienta w sklepie internetowym.
Dane osobowe zostaną zanonimizowane w momencie usunięcia konta w serwisie www.omline.expert za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach, które będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji marketingowej, chyba że zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania ich.
W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych:
e-mail: kontak@omline.expert , tel: +48 601322475

3. Wgląd do danych osobowych
Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania
4. Wyrażanie zgód
Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie www.omline.expert jak i później, w ustawieniach swojego profilu.
Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub poprzez kontakt telefoniczny z Administratorem Danych Osobowych.

5. Treści zgód

Klient może w dowolnym momencie dobrowolnie wyrazić lub wycofać zgody w formie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, przez Omline Marek Łaskawiec Agnieszka Passendorfer Spółka Cywilna REGON 386079347 NIP 5242901548. Adres: Tapetowa 7a, 03-083 w celu kierowania do mnie marketingu bezpośredniego, tj. newslettera, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych.

Powyższe zgody wchodzą w życie w momencie ich wyrażenia i tak samo tracą ważność w chwili wycofania ich przez Klienta.