Mateusz

Mateusz Stańczak – od 20 lat zajmuję się Jogą. Ćwiczę, uczę, analizuję i wciąż odkrywam. Zawsze miałem dużo pytań. Na większość z nich musiałem poszukać odpowiedzi sam. Było warto! Jestem fizjoterapeutą i na co dzień pracuję w gabinecie pomagając pacjentom pozbyć się bólu a także zrozumieć przyczyny jego powstania, które na ogół wiążą się istnieniem tzw. dysbalansu mięśniowego. Lubię to, bo to wszystko każe mi starać się zrozumieć człowieka i go zobaczyć. Najpierw pracuję głową, sercem a potem rękami.

W moim zawodzie uczę się cały czas. Do najważniejszych konceptów terapeutycznych jakie stosuję należą:

  1. Fascial Manipulation wg. Stecco.
  2. Łańcuchy stawowo-mięśniowe wg. GDS.
  3. Dysbalans Mięśniowo-Powięziowy wg. dr Jarosława Ciechomskiego
  4. Anatomia Palpacyjna wg. Franicis Lafosse
  5. Mięśniowo-powięziowe techniki fibrolizy przez haczykowanie.
  6. Tensegrity Touch

 

Wszystkie te koncepty mają charakter globalny, a nawet holistyczny i widzą człowieka jako całość składającą się ze z wzajemnie zależnych systemów, które oddziałują na siebie. Poznawanie tych metod było dla mnie tyleż bliższe, że joga, która rozbudziła moje zainteresowanie działaniem człowieka jest właśnie takim systemem i przez pryzmat jej doświadczeń nie sposób już widzieć człowieka inaczej.